Nettverkets medlemmer:

Arktisk-alpin Botanisk hage, Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø

Ringve botaniske hage, NTNU Vitenskapsmuseet

Arboret og Botanisk hage på Milde, Universitet i Bergen

Botanisk hage, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Stavanger botaniske hage, Stavanger kommune

Rogaland Arboret, Espeland, Sandnes

Agder naturmuseum og botaniske hage, Kristiansand

Nasjonalt nettverk for botaniske hager er et uformelt samarbeid mellom botaniske hager og arboret i Norge. Nettverket har som mål å styrke de botaniske hagene og arboretene i Norge.

Samarbeidspartnere:

ABM-utvikling

Norsk genressurssenter

Plantearven

BGCI - Botanic Gardens Conservation International - Plants for the planet

ENSCONET - European Native Seed Conservation Network

Norge er ett av 160 land som har undertegnet konvensjonen for biologisk mangfold som ble lagt fram på FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992. Norge har derved forpliktet seg til å utvikle nasjonale strategier for bevaring og bærekraftig bruk av det biologiske mangfoldet.

BGCI har formulert målsettinger for hva botaniske hager bør gjøre innen 2010 for å nå målene i konvensjon for biologisk mangfold. Les 2010-målene her.

Kontakt oss